Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9442 – Elliott/Insight/WorkForce) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES.)