Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9442 – Elliott/Insight/WorkForce) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP.)