Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9442 – Elliott/Insight/WorkForce) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP)