Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9442 – Elliott/Insight/WorkForce) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)