Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9442 – Elliott/Insight/WorkForce) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ.)