Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia: M.9442 – Elliott/Insight/WorkForce) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)