Lietuvos banko valdybos 2013 m. gruodžio 20 d. nutarimas Nr. 03-224 „Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-168 „Dėl Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių kapitalo pakankamumo reikalavimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“