2012 m. rugsėjo 28 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 153/2012, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo I priedas (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai) ir II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)