2011 06 09 Komisijos sprendimas Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.6184 - INDORAMA / SINTERAMA / TREVIRA) Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)