Pranešimas apie importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiams taikomų antidempingo priemonių tarpinės peržiūros inicijavimą