Komisijos komunikatas dėl autentiškumo sertifikatus pagal Reglamentą (EB) Nr. 620/2009 išduodančių kompetentingų institucijų