Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui. Jūrų priežiūros integravimas. ES jūrų sričiai skirta bendra dalijimosi informacija aplinka COM(2009) 538 (galutinis)