2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl bendrosios įmonės siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą Naujoviški vaistai 2011 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį