2010 m. balandžio 27 d. , Komisijos direktyva 2010/29/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/414/EEB, kad būtų įtraukta veiklioji medžiaga flonikamidas (IKI-220) (Tekstas svarbus EEE)