2011 m. birželio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 634/2011, kuriuo skelbiamas nuolatinis konkursas cukraus, kurio KN kodas 1701 , importui 2010–2011 prekybos metais taikant sumažintiną muito mokestį