2013/669/ES: 2013 m. lapkričio 15 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriamas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Danijai atstovaujantis narys