Overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC-stichting