Bendro Europos dangaus teisės aktų įgyvendinimas 2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Bendro Europos dangaus teisės aktų įgyvendinimo (2012/2005(INI))