Klausimas raštu E-000440/11 Oreste Rossi (EFD) Komisijai. Sumos, kurias 2010 m. Italija pervedė ES ir kurias iš jos gavo