Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6350 – Siemens/Nem Holding) Text av betydelse för EES