Klausimas raštu E-002686/11 Proinsias De Rossa (S&D) Komisijai. Cukraus rinkos reforma