Klausimas raštu E-0737/10 pateikė João Ferreira (GUE/NGL) Komisijai. Pagalba žuvininkystės sektoriaus gamintojų asociacijoms