Komisijos komunikatas – Pranešimas apie Direktyvos 2005/36/EB 3 straipsnio 2 dalies sąlygas atitinkančias ir tos direktyvos I priede išvardytas profesines asociacijas arba organizacijas Tekstas svarbus EEE