Věc C-503/06: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 15. května 2008 – Komise Evropských společenství v. Italská republika (Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 79/409/EHS — Ochrana volně žijících ptáků — Výjimky z režimu ochrany volně žijících ptáků — Region Ligurie)