Zadeva C-345/18 P: Pritožba, ki so jo Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA in Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA vložile 25. maja 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 15. marca 2018 v zadevi T-211/16, Caviro Distillerie in drugi/Komisija