Konkurenciją ribojančios veiklos ir dominuojančių padėčių patariamojo komiteto nuomonė, pareikšta 2010 m. birželio 10 d. posėdyje dėl sprendimo projekto byloje COMP/36.212 – Savaiminio kopijavimo popierius (pakartotinis sprendimas „Bolloré“ byloje) – Pranešėjas: Italija