Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl visuotinės ekonominės svarbos paslaugų prieinamumo: apibrėžtis, aprėptis, iššūkiai, Europos iniciatyvos (nuomonė savo iniciatyva)