Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 999/2001 2001 m. gegužės 22 d. nustatantis tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles