Kvietimas teikti pastabas pagal ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 3 protokolo I dalies 1 straipsnio 2 dalį dėl galimos valstybės pagalbos bendrovėms „AS Oslo Sporveier“ ir „AS Sporveisbussene“ , Norvegija