Klausimas raštu E-9692/10 Jan Březina (PPE) Tarybai. Geografinės pusiausvyros principas Europos išorės veiksmų tarnyboje