2012 m. balandžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 338/2012 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2012 m. balandžio mėn. dienas, atsižvelgiant į pagal Reglamentą (EB) Nr. 620/2009 administruojamą aukštos kokybės jautienos tarifinę kvotą