Klausimas raštu E-9087/10 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) Komisijai. Kikilių gaudymas, laikymas ir demonstravimas