Klausimas raštu E-1378/08 pateikė Marco Rizzo (GUE/NGL) Komisijai. Pasiūlymas dėl direktyvos dėl tarptautinių sveikatos priežiūros paslaugų