Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1145 van de Commissie van 4 juli 2019 tot beëindiging, zonder wijziging van de geldende maatregelen, van het gedeeltelijke tussentijdse nieuwe onderzoek van de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op de invoer van buizen en pijpen van nodulair gietijzer (eveneens bekend als gietijzer met bolgrafiet) van oorsprong uit India