TITJUR 1989 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas. # Jean Koutchoumoff prieš Europos Bendrijų Komisiją. # Pareigūnas. # Byla 224/87. Koutchoumoff prieš Komisiją