Kommissionens forordning (EØF) nr. 1065/89 af 25. april 1989 om ændring af forordning (EØF) nr. 2989/88 og om forhøjelse til 1 300 000 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af hård hvede, som er i det italienske interventionsorgans besiddelse