Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.7708 – ALSO / PCF) (Tekstas svarbus EEE)