Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. 4-693 "Dėl Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo"