2011 06 29 Komisijos sprendimas Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.6212 - LVMH / BULGARI) Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)