Klausimas raštu E-011377/11 Emilie Turunen (Verts/ALE) Komisijai. Neteisėtas kato ir kitų medžiagų gabenimas į ES ir jos viduje