Klausimas raštu E-000943/11 Charles Tannock (ECR) Komisijai. Prekyba antisemitinio pobūdžio prekėmis Lenkijoje