2012 06 22 Komisijos sprendimas Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.6546 - ERICSSON / TECHNICOLOR BROADCASTING SERVICES) Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)