Klausimas raštu E-003028/12 Zigmantas Balčytis (S&D) Komisijai. Baltijos jūros saugumas ir apsauga