Pranešimas pagal SESV 114 straipsnio 4, 5 ir 6 dalis. Leidimas toliau taikyti arba nustatyti nacionalines priemones, kurių nuostatos yra griežtesnės nei ES derinimo priemonės nuostatos Tekstas svarbus EEE