Komisijos sprendimas 2009 m. lapkričio 26 d. kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą medinėms grindų dangoms (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9427) (Tekstas svarbus EEE) (2010/18/EB)