Klausimas raštu E-002917/11 Gaston Franco (PPE) Komisijai. ES veiksmai siekiant didinti branduolinę saugą po avarijos Japonijos Fukushima branduolinėje elektrinėje