2015 m. gruodžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 94 straipsnio 1 dalies d punkte nurodyto bendrojo dokumento, susijusio su vyno sektoriaus produkto pavadinimu, ir nuorodos į paskelbtą to produkto specifikaciją paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje [Dons (SKVN)]