Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. B1- 170 ,,Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 220 „Dėl paukščių ir perinti skirtų kiaušinių prekybos su Europos sąjungos šalimis ir importo iš trečiųjų šalių veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo"