Valstybės pagalba SA. 40018 (2015/C) (ex 2014/NN) — 2014 m. Vengrijos maisto grandinės patikros mokesčio pakeitimas — Kvietimas teikti pastabas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 2 dalįTekstas svarbus EEE