Domstolens beslut (sjätte avdelningen) den 21 september 2012. # Noscira SA mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån). # Överklagande. # Mål C-69/12 P. TITJUR Noscira mot KHIM